Comparteix:

Laboratori de Mines (Prospecció i Explotació Minera)

Laboratori pluridisciplinar amb una àrea de preparació de mostres minerals i rocoses, una àrea de microscòpia i una aula amb connectivitat per poder treballar amb software de modelització minera.

Docència

A nivell docent, l'aula s'utilitza per fer classes teòriques i pràctiques de grup petit, particularment les classes d'identificació de minerals, roques i fòssils del Grau en Enginyeria Minera. Al laboratori de microscòpia s'hi fan pràctiques de les assignatures del Grau en Enginyeria Minera:

  • Mineralogia i Petrologia
  • Àrids, Ciment i Formigó

Tot el laboratori dona servei als estudiants que realitzen TFGs i TFMs en l'àmbit de la prospecció i l'explotació minera

 

Recerca

Preparació de mostres minerals i rocoses i el seu anàlisi microscòpic per a Convenis i Projectes de recerca

 

Altres activitats

Tallers dirigits a estudiants de Secundària, Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) sobre ús de software, testificació de sondeigs i microscòpia